Det er 5 ledige jaktfelt for elg og 2 ledige jaktfelt for hjort. Jaktfeltene lyses ut for 3 år.

Søknad sendes inn på Inatur.no. med søknadsfrist 02.Mai. 

 

 

 

Elgjakt:  To av feltene åpen for alle å søke på og 3 felt er forbeholdt innenbygdsboende jaktlag. Kvitdalen Øst / Rundtomholen og Søndre Baksida er åpen for alle. 

Hjortejakt: Folla Nord er åpen for alle å søke på og Folla Sør er forbeholdt innenbygdsboende.

Det er krav om minimum 8 jegere på jaktlaget. Jaktlag er å betrakte som innenbygdsboende dersom fler enn halvparten jaktlagets medlemmer inkl. jaktleder, er bosatt i kommunen jaktfeltet ligger. Kravet må være oppfylt i hele jaktlagets kontraktsperiode.

Tilbud om elg jakt og søknadssiden finner du her: Søknadsside Inatur.no 

Søknadsfristen er 02. Mai.

<< Tilbake