Søknader på reinsjakt sendes inn via skjema som du finner på denne siden. Søknadsfrist er 01. mai. 

De endelige jaktkvotene er ikke klare enda, disse vedtas på årsmøter i villreinutvalgene nå i April. Som tidligere år har innebygdsboende fortrinnsrett, om det er blir jaktkort til utenbygdsboende dette året er usikkert.

Alle søknader skal sendes inn på skjemaet, søknader på epost, brev o.l. vil kunne blir lagt til side.   

Skjema for søknad:  Søknad villreinjakt 2017


Søknadsfrist er 01.05. 


Det er viktig å fylle ut alle opplysningene korekt, riktig adresse,epost og tlf nummer.Tips: Jegernummeret skal fylles inn, så det vil være lurt å ha dette klart før du går igang med utfylling av søknaden. 

 


NB! 
Innenbygdsboende status: Du er innenbygdsboende til jakt og fiske i statsalmenningen når du oppfyller disse vilkårene: Har vært fast bosatt minst ett år og er fortsatt bosatt i Folldal ved jaktstart. Det er ikke tilstrekkelig å kun være folkeregistrert i Folldal. Søker må ogå ha bodd i Folldal minst ett år og fortsatt bo her ved jaktstart. Søkere som pendler mellom bosted og jobb må ha godkjent pendlerstatus iht forskrift om folkeregistrering. Dette er opp til den enkelte søker å kunne dokumentere ved forespørsel fra administrasjonen


 

<< Tilbake