VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Søknader om jakt på rein, rådyr og hjort.

Søknadsskjema for villrein, rådyr og hjort er nå tilgjengelig. Søknadsfristen er 01.Mai.

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

Søknad om elgjakt på statsalmenning.

Statsallmenningene i Sør Norge inneholder store jaktområder. 273 jaktlag og nesten 2000 storviltjegere jaktet elg og hjort hos fjellstyrene i 2013. Nesten 1120 elg ble felt, noe som gir en god fellingsprosent på statsallmenningene, der fjellstyrene administrerer jakt- og fiskerettighetene. I Folldal statsalmenning er det fra 2014  fem ledige jaktfelt.

006

Reinstelling Rondane

Det ble foretatt telling av rein i Rondane Nord i forrige uke. Da turiststien inn til Rondvassbu / Ula elv deler villreinområdet i to presenteres telleresultatene som Nord og Sør for denne.

Knutshø villreinområde 3

Årsmøte Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg holdt årsmøte 26.02 på Kvikne. Utover vanlige årsmøtesaker ble det behandlet forslag til endring av jakttid og gå bort i fra kalveovergang

jervspor

Bestandsovervåking på jerv

Fjelloppsynet sammen med SNO og fjelloppsyn i Oppdal, Dovre og Kvikne gjennomfører fortiden bestandsovervåking på jerv. Det har vært brukbare forhold i statsalmenningen til nå tross lite snø.

Bestandsplaner for elg,hjort rådyr og bever

Hjorteviltutvalget har utarbeidet forslag til nye planer for 2014-2018. Endelig behandling av planene vil skje i årsmøtet til hjorteviltuvalget.

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

Søknad om småviltjakt for utenbygdsboende 2014

Søknadskjema for småviltjakt er åpnet.

Fra og med 2014 skal alle søknader om småviltjakt i Folldal statsalmenning skje via elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden til Folldal fjellstyre. Søknadsfrist er 01.04.

Høring, ny forskrift om ferdsel med motorfartøy.

Fjellstyret har behandlet forslag til ny forskrift om ferdsel med motorfartøy i statsalmenningen.

Kommunestyret har fremmet forslag om endring av motorstørrelsen på båter i statsalmenningen.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Høstens storviltjakt.

Villreinjakta og elgjakta er over, rådyr og hjortejakta pågår fortsatt. Det er foretatt en oppsummering av jakta på almenninga.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

DSCN0827

Presisering, bruk av båtmotor i statsalmenningen.

Gjeldende bestemmelse er at det er tillat med båtmotor inntil 6 hk på Fundin og Marsjøen i statsalmenningen.

Elg og hjortejakt

Kvoter på elg er nå fordelt. Totalt er elgkvoten for driftsplanområdet på 160 dyr. Statsalmenningen har en kvote på 32 dyr.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre
2584 Dalholen
E-post folldal@fjellstyrene.no 

Tlf 62 49 00 06. mob, 97 97 71 21
 

fjellstyresamband

inatur

statsskog