VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Elgjakt - periodejakt i uke 44.

Det er mulighet til jakte elg i uke 44 i statsalmenningen. Dette er periodejakt på 3dg (27.tom29.) og 2dg (30.tom 31.). Det jaktes på restkvoter etter at de ordninære jaktlagene avslutter sin jakt 26.10. Tilbudet om periodejakt er lagt ut på inatur og salget åpner 23.10. kl 09.00.

Det tas forbehold om at det er igjen restkvoter på feltene, er kvoten skutt vil  jeger/jaktlag straks få beskjed om dette og kjøpte kort bli refundert.

Villreinjakt 2014.

Fellingsresultat for Folldal statsalmenning viser at det ble felt 123 dyr på Knutshø og 6 dyr på Rondane av jegere med kort for statsalmenningen. I tilegg jaktet det mange jegere på overgang fra andre jaktfelt og felte sine dyr i statsalmenningen så tallene totalt over felte dyr hos oss er langt høyere.

De totale tallene for villreinområdene er ikke klare enda.

Småviltjakt 2014

De av jegerne som har avsluttet sin jakt bes rapportere fangst via skjema som ligger i menyen til venstre. "Fangstraport småviltjakt 2014".

 

Er også interesert i å få innsendt vingeprøver fra felt fugl for aldersbestemmelse, dette sendes Folldal fjellstyre 2584 Dalholen. Hold vinger fra lirype og fjellrype adskilt og pakk de inn i avispapir ikke plastpose.

 

bilde takst_2.jpg 2

Rypetaksering i uke 33

Rypetaksering er startet opp. Det takseres i samme områdene som tidligere år. Pikhetta, Råtåsjøhøa, Kakkeldalen, Kongsbekken og ved Kløftebekken. 4 linjer på hvert område.

En kort oppsummering av takseringen legges ut på hjemmesiden når resultater er klare.

Fangstrapportering Fundin og Marsjøen

De som har liggende fangsrapporter fra årets fiskesesong bes sende inn dette. De som levere inn korekt utfylte fangstrapporter vil kunne delt i trekking av gavekort. 

Fangstrapportering garn og oterfiske

Fangstrapport fra garn og oterfiske i statsalmenningen gir et viktig bilde av fiske i de ulike vatna. Her kan du laste ned og skrive ut rapporteringskjema.

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

Knutshø villreinområde 3

Årsmøte Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg holdt årsmøte 26.02 på Kvikne. Utover vanlige årsmøtesaker ble det behandlet forslag til endring av jakttid og gå bort i fra kalveovergang

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre
2584 Dalholen
E-post folldal@fjellstyrene.no 

Tlf 62 49 00 06. mob, 97 97 71 21
 

fjellstyresamband

inatur

statsskog