VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Kontrollkort fra villreinjakta.

Minner om at kontrollkorta sendes inn til rettighetshaver innen 5 dager. Dette gjelder og om det ikke er felt dyr.

Husk også å levere underkejven fra de felte dyrene. Fyll ut opplysningene som står på kjevelappen og fest denne til kjeven som så legges i en av kjevekassenne. Det står kjevekasser i vegebommene og ved trappa til fjellstyrekontoret.

 

Småviltjakt 2014

De av jegerne som har avsluttet sin jakt bes rapportere fangst via skjema som ligger i menyen til venstre. "Fangstraport småviltjakt 2014".

 

Er også interesert i å få innsendt vingeprøver fra felt fugl for aldersbestemmelse, dette sendes Folldal fjellstyre 2584 Dalholen. Hold vinger fra lirype og fjellrype adskilt og pakk de inn i avispapir ikke plastpose.

 

bilde takst_2.jpg 2

Rypetaksering i uke 33

Rypetaksering er startet opp. Det takseres i samme områdene som tidligere år. Pikhetta, Råtåsjøhøa, Kakkeldalen, Kongsbekken og ved Kløftebekken. 4 linjer på hvert område.

En kort oppsummering av takseringen legges ut på hjemmesiden når resultater er klare.

Fundin 16.07

Fangstrapportering Fundin

I 2013 ble det ført fangsrapport fra fiske på Fundin. Dette som et ledd i undersøkelsen som GLB gjennomførte. De som leverte inn riktig utfylte fangstrapporter deltok i trekking av 2 gavekort på 2.500kr.

 

jaktkorthenting 001

Utlevering av jaktkort for villreinjegere

Kontrollkort for villreinjegere kan hentes på fjellstyrekontoret tirsdag12.aug. Det er også mulig å hente kort mandag 18.aug mellom kl 18.00 og 19.00. Siste dagen for henting er tirsdag 19.08. Kontoret vil da være betjent frem til kl 12.00.

Kort om ikke blir hentet til jaktstart ligger på fjellstyrekontoret. Fjelloppsynet kan treffes på kontoret enkelte morgener. Gjør avtale om henting med fjelloppsynet på sms eller epost

 

001

Treningskyting og oppskyting.

Det er stor aktivitet på skytebanene fortiden. For juli mnd er det ingen skytinger, siste mulighetene før ferien er: Hovedbana 24.06. Grimsbubana 25.06. og på Kjellflyan 19.06.

 

Reinsjakt 2014

Tilbud og faktura til til reinsjegere er nå utsendt som vedlegg i epost til de epostadressene som er registrert på søknad.

Småviltjakt 2014

Tilbud og faktura til utenbygdsboende jegere blir nå utsendt som vedlegg i epost til de epostadressene som er registrert på søknad.

Fangstrapportering garn og oterfiske

Fangstrapport fra garn og oterfiske i statsalmenningen gir et viktig bilde av fiske i de ulike vatna. Her kan du laste ned og skrive ut rapporteringskjema.

Tildelingslister jakt

Tildeling av rein, rådyr og hjortejakt i statsalmenningen er foretatt.

Resultat fra trekking av elgjakt.

Trekking av elgjakt på statsalmenning er foretatt.

Trening/oppskyting for storviltjegere.

Det er satt opp terminliste for trening / oppskyting for storviltjegere. Villreinskive_2Folldal skytterlag_2

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

006

Reinstelling Rondane

Det ble foretatt telling av rein i Rondane Nord i forrige uke. Da turiststien inn til Rondvassbu / Ula elv deler villreinområdet i to presenteres telleresultatene som Nord og Sør for denne.

Knutshø villreinområde 3

Årsmøte Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg holdt årsmøte 26.02 på Kvikne. Utover vanlige årsmøtesaker ble det behandlet forslag til endring av jakttid og gå bort i fra kalveovergang

jervspor

Bestandsovervåking på jerv

Fjelloppsynet sammen med SNO og fjelloppsyn i Oppdal, Dovre og Kvikne gjennomfører fortiden bestandsovervåking på jerv. Det har vært brukbare forhold i statsalmenningen til nå tross lite snø.

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

Søknad om småviltjakt for utenbygdsboende 2014

Søknadskjema for småviltjakt er åpnet.

Fra og med 2014 skal alle søknader om småviltjakt i Folldal statsalmenning skje via elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden til Folldal fjellstyre. Søknadsfrist er 01.04.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Høstens storviltjakt.

Villreinjakta og elgjakta er over, rådyr og hjortejakta pågår fortsatt. Det er foretatt en oppsummering av jakta på almenninga.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre
2584 Dalholen
E-post folldal@fjellstyrene.no 

Tlf 62 49 00 06. mob, 97 97 71 21
 

fjellstyresamband

inatur

statsskog