VELKOMMEN TIL FOLLDAL FJELLSTYRE.

På våre nettsider finner du informasjon fra fjelloppsynet og fjellstyret og om mulighetene for å drive jakt, fiske og friluftsliv her hos oss.

Vi ønsker deg en god tur ut !

Velkommen til Folldal og Folldal statsallmenning!
 

 

 

 

Småviltjakt 2016 utenbygdsboende.

Småviltjakt til utenbygdsboende vil foregå på Inatur.no.

Kvoter storviltjakt på statsalmenningen 2016

Ulike årsmøter holdes i disse dager, der blir forslag til jaktvoter bestemt.

IMG_0284

Fiskebilogiske undersøkelser i Fundin og Marsjøen.

Det er kommet 2 rapporter fra fiskeundersøkelser i Fundin og Marsjøen. Undersøkelsen i Fundin har fokus på ørretbestanden og ørretutsettingene. For Marsjøen var formålet å gi en oppdatert status for ørretbestanden og gi evt råd til forvaltning og drift av vannet.

Nytt lovutvalg og rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå
statsallmenningslovverket, som består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Det er også nå nylig lagt frem rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Bestemmelser om båndtvang og ulovlig trening av fuglehunder.

Fra 01 April er det båndtvang iht kommunal forskrift.Båndtvang gjelder i tidsrommet 01.april til 31 oktober.

 

 

 

Småviltjakt til utenbygdsboende.

Det blir en endring i salg til utenbygdsboende småviltjegere fra 2016. kortsalget vil foregå på Inatur.no. Det vil bli åpent for salg i mai mnd, nærmere informasjon om dato vil bli gitt senere.

Innsending av rådyrkort

Påminnelse: 

 

Ber rådyrjegere huske på å sende inn jaktkortet. Mangler fellingsresultat fra enkelte jegere.

Det er påvist Tularemi -harepest.

Fjelloppsynet har funnet en død hare hvor det var mistanke om harepest. Denne ble sendt inn til veterinærinstituttet og en har mottatt prøvesvar. Diagnose er harepest.

bilde takst_2.jpg 2_2.jpg redusert_2

Freding av lirype,fjellrype, orrfulg og storfugl.

Fjellstyret behandlet i sak 9/15 småviltjakt 2015 og gjorde vedtak om at lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl fredes dette året. Dette pga svært dårlig kyllingproduksjon.

Snart jakttid... litt informasjon.

Det nærmer seg tid for jakt og mange jegere skal begynne forberedelser til høstens jakt. I statsalmenningen er det nærmere 550 småvilt og storviljegere som ser fram til ett av årets høydepunkter. Først ut er rådyrjegere med bukkejakt som starter 10.08, så er det villreinjegere fra 20.08. Hjortelagene starter 01.09. Småviltjakta fra 15.09. og elgjaktlagene fra 25.09.

Småviltjakt 2015

Det sendes nå ut tilbud til småviltjegere. Det var ialt 446 søkere. Det er tilbud om jakt til 230 jegere.

Tildeling Rådyrjakt i statsalmenningen

Det var ialt 27 innenbygdsboende søkere, det er tilbud til 10 søkere, 3 bukkekort og 7 ordinære rådyrkort.

Tildeling villreinjakt i statsalmenningen.

Det er foretatt tildeling av villreinjakt i statsalmenningen. Innenfor Knutshø villreinområde er jakt til 114 stk, i Rondane Nord er det jakt til 10 jegere.

Hensetting av campingvogner.

Minner om at plassene for hensetting av campingvogner ikke åpner før den 01.06.

Tildeling jakt.

Dette arbeidet foregår i disse dager. 

Søknad om oppsetting av sperregjerde.

Fjellstyret skal behandle søknad fra Baksida grunneierlag om oppsetting av speregjerde fra Dalåsen Nordre til Sletten. Saken legges ut til forhåndsvarsel.

Rådyr og hjortejakt.

Ønsker du å søke om rådyrjakt i statsalmenningen sendes dette inn til fjellstyret, skjema finner du i menyen til venstre.

 Ønsker du å søke om hjortejakt foregår det med søknad til Inatur.no

Husk båndtvang bestemmelsene.

Fra 1. april til 31 oktober er det båndtvang.

I statsalmenningen er det også verneområder som har båndtvang fra 01.Mars.  Det er særlig viktig at ikke fugle og dyrelivet blir forstyrret på denne tida av året.

 

Fjellopsynet får meldinger og ser spor etter ulovlig trening av fuglehunder. Enkelte områder er denne ulovlige aktiviteten stor. Trening av fuglehunder er forbudt og forhold vil bli rapportert. Så oppfordringen er altid å ha hundene i bånd, hele tiden.

Husk båndtvang bestemmelsene.

Fra 1. april til 31 oktober er det båndtvang.

I statsalmenningen er det også verneområder som har båndtvang fra 01.Mars.  Det er særlig viktig at ikke fugle og dyrelivet blir forstyrret på denne tida av året.

 

Fjellopsynet får meldinger og ser spor etter ulovlig trening av fuglehunder. Enkelte områder er denne ulovlige aktiviteten stor. Trening av fuglehunder er forbudt og forhold vil bli rapportert. Så oppfordringen er altid å ha hundene i bånd, hele tiden.

Husk båndtvang bestemmelsene.

Fra 1. april til 31 oktober er det båndtvang.

I statsalmenningen er det også verneområder som har båndtvang fra 01.Mars.  Det er særlig viktig at ikke fugle og dyrelivet blir forstyrret på denne tida av året.

 

Fjellopsynet får meldinger og ser spor etter ulovlig trening av fuglehunder. Enkelte områder er denne ulovlige aktiviteten stor. Trening av fuglehunder er forbudt og forhold vil bli rapportert. Så oppfordringen er altid å ha hundene i bånd, hele tiden.

021

Forenkling av utmarksforvaltning.

Samtidig med kommunereformen foregår det også et arbeide med forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra faggruppe er nå ute på høring.

Fjellstyrene vil gi uttalelse og vil arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av kommunereformen og forenkling av utmarksforvaltningen.

 

 

kart statsalm.

Fjellstyrene og kommunereformen.

Arbeidet med kommunereformen er igang. Fjellstyrene registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsalmenningene blir nevnt i debattene. Fjellstyrene i Oppland,Sollia og Folldal hadde saken oppe på møte 22.01.

Kløftebekkbua 001

Kløftebekkbua

Kløftebekkbua har fått ny panel bl,a.

DSCN0531

Litt om høstens jakt.

En oppsummering rundt høsten storviltjakt på statsalmenningen.

Småviltjakt 2014

De av jegerne som har avsluttet sin jakt bes rapportere fangst via skjema som ligger i menyen til venstre. "Fangstraport småviltjakt 2014".

 

Er også interesert i å få innsendt vingeprøver fra felt fugl for aldersbestemmelse, dette sendes Folldal fjellstyre 2584 Dalholen. Hold vinger fra lirype og fjellrype adskilt og pakk de inn i avispapir ikke plastpose.

 

Fangstrapportering Fundin og Marsjøen

De som har liggende fangsrapporter fra årets fiskesesong bes sende inn dette. De som levere inn korekt utfylte fangstrapporter vil kunne delt i trekking av gavekort. 

simle med sender

Merking av rein i Rondane

Sist uke ble det merket simler i Rondane. 3 simler nord for Grimsdalen og 4 simler i Vulufjell. Simler med sendere gir nyttig informasjon om arealbruken. Arbeidet er en viderføring av tidligere merkinger i Rondane

Knutshø villreinområde 3

Årsmøte Knutshø villreinutvalg

Knutshø villreinutvalg holdt årsmøte 26.02 på Kvikne. Utover vanlige årsmøtesaker ble det behandlet forslag til endring av jakttid og gå bort i fra kalveovergang

Rondane september 06 032.jpg

Villreinen i Rondane

Som kjent var det ikke åpnet for villreinjakt i Rondane Nord i 2013. Hvordan dette blir for 2014 blir ikke avgjort før senere på årsmøte til villreinutvalget.

Fjelloppsynet i Sel har lagt ut en orientering om situasjonen rundt villreinområdene i Rondane slik den er idag. For å lese mer klikk her.

027_2

Villreinjakta, jegertetthet, bilkjøring og store flokker er en utfordring.

 

Villreinjakta i Knutshø er utfordrende, det er få og store flokker og mange jegere ved flokkene.

Jaktoppsynet har etter årets jakt sett nærmere på dette og foreslår ulike tiltak overfor rettigehetshaverne i Folldal, som samarbeider med fellesjakt.

Lisensfelling, ulv, bjørn og jerv.

Fjellstyrene i Oppland, Folldal og Sollia har som tidligere år en felles annonsering om lisensjakt på ulv,bjørn og jerv. For å utøve lisensjakt trenger du foruten lisens, grunneiers tillatelse.

Kontaktinfo:

Folldal fjellstyre
2584 Dalholen
E-post folldal@fjellstyrene.no 

Tlf 62 49 00 06. mob, 97 97 71 21
 

fjellstyresamband

inatur

statsskog