Vedtak til ettersyn.

I fjellstyremøte 27.06. behandlet fjellstyret søknad fra Kvitdalen beitelag: Sperregjerde fra Lia brua til grense mot Dovre v Hjerkinnholen. I samme møte vedtok fjellstyret forslag til regler for gjerding rundt fritidshytter i Folldal statsalmenning.

Vedtakene legges ut til ettersyn, evt. merknader sendes Folldal fjellstyre Kyrkjevegen 14 2584 Dalholen, folldal@fjellstyrene.no innen 27.07.

 

Vedtak sak 10: Bestemmelser om bruk av gjerde rundt fritidsfester.

Vedtak sak 12. Søknad om sperregjerde.

Vedlegg sak 12:

kart 1.

kart 2.

kart 3.

kart 4.

notat bakgrunn sperregjerde

Odd Enget