Villreinjakt i Rondane Nord 2018

Villreinutvalget for Rondane Nord selger fem villreinkort i Rondane Nord

1 fritt dyr, 2 frie dyr under 50 kg og 2 frie dyr under 40 kg
Fellingsløyvene selges ved anbudsprinsippet, det kan gis bud på ett eller flere dyr.

Fritt dyr under 50 kg kan felles nord for Ula elv (Dovre, Folldal og nordre del av Sel kommune.

Fritt dyr og fritt under 40 kg kan felles i hele Rondane Nord villreinområde (nord for kommunegrense mot Ringebu og Stor- Elvdal)

Villreinutvalget forbeholder seg retten til å vedta eller forkaste mottatte bud.

Anbud sendes pr. e-post innen 25. juni 2018

Villreinutvalget for Rondane Nord
e-post: kari.svendsgard@fjellstyrene.no
telefon: 918 35 424

Odd Enget