Mer om villreinjakt

Flere jegere har hentet jaktkort, siste mulighet er: Søndag mellom 12-15. Søndag vil også Harald Os fra Mattilsynet være tilgjengelig på fjellstyrekontoret for informasjon omkring skrantesjuke og prøvetaking.

Reserver som har fått jakt vil få faktura utsendt i posten.

 

Nytt for 2018:

For prøvetaking av hjerne og lymfekjertel for Veterinærinstituttet er det en konvolutt med nødvendig utstyr og informasjon. I konvolutten for jegerne på Knutshø, ligger det en merkelapp.På alle jaktkortene er det også en merkelapp. Det er merkelappen på jaktkortet som skal brukes for å merke cwd-prøven og ved innlevering av kjeve. Da er en sikker på at innsendt prøve og kjeve kan kobles til rett dyr. Alle felte dyr og innsendte prøver skal fra i år også registreres på settogskutt.no

 

Viktig å ha med seg under jakt:

  • jaktkort og jegerkontrakt med underskrift.
  • bevis på betalt jegeravgift og skyteprøve.
  • Våpenkort  evt utlånsærklæring.
  • Utstyret for å ta prøve av voksne dyr.

Etter jakt.

  • Merk cwd prøve med strekkode fra merkelapp som fulgte jaktkortet og send inn til Veterinærinstituttet.
  • Rapporter jakta på Settogskutt.no, logg inn med ditt jegernummer. Her skal strekkoden på innsendt prøve også registreres.
  • Lever kjeve med merkelapp påført vekta på dyret i kjevekasse.
  • Husk å levere inn jaktkortet til rettighetshaver senest 5 dager etter jaktslutt.

Skitt Jakt!

Odd Enget