Styremedlemmer

Folldal fjellstyre valgt i perioden 2015-2019 :

  • Terje Hoel, leder
  • Helge Ivar Hovde, nestleder
  • Solveig Elgevasslien 
  • Elin Borkhus
  • Egil Eide