Mar
20
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 20.mars 2018

Vi innkaller til fjellstyremøte 20 mars.

Saksliste:

Saknr. 3/17:  Uttale Øvre dørålseter, epost

Saknr. 4/17: Resultatregnskap 2016

Saknr. 5/17: Priser og korttyper

Saknr. 6/17: Budsjett 2017

Saknr: 7/17: Utlysing elg og hjortejakt 2017-2019

Saknr: 8/17: Valg repr. i Knutshø villreinutvalg

Saknr: 9/17: Årsmøter       

Referatsaker:    Postjournal.    

Last ned protokoll

View Event →
Mar
28
7:00 PM19:00

Styremøte 28.03.2017

Saknr. 3/17:  Uttale Øvre dørålseter, epost

Saknr. 4/17: Resultatregnskap 2016

Saknr. 5/17: Priser og korttyper

Saknr. 6/17: Budsjett 2017

Saknr: 7/17: Utlysing elg og hjortejakt 2017-2019

Saknr: 8/17: Valg repr. i Knutshø villreinutvalg

Saknr: 9/17: Årsmøter       

Referatsaker:    Postjournal.    
 
Vararepresentanter møter etter avtale med sitt medlem. 
 
Folldal fjellstyre  
for leder       
Odd Enget Daglig leder/fjelloppsyn 


Møtereferat

Last ned møtereferat her.

View Event →
Jan
23
7:00 PM19:00

Styremøte 23.01.17

Saknr. 
           
1/17   Møtegodtgjørelser fjellstyret.
2/17   Rullering sti og løypeplan  

Referatsaker:    Postjournal.    

Vararepresentanter møter etter avtale med sitt medlem. 
 
 
Folldal Fjellstyre
  
for leder       
 
Odd Enget
Daglig leder/fjelloppsyn


Møtereferat

Last ned møtereferat her

View Event →