Innenbygds jegere har førsteprioritet på villreinjakt i Folldal statsallmenning. Utenbygds jegere blir allikevel oppfordret til å søke siden vi enkelte år kan ha ledige kort igjen etter at de innenbygds jegerne har fått tilbudet. Søknadsfristen er 1. mai, men vi oppfordrer folk til å følge med på hjemmesiden vår for å finne endelig søknadsfrist.

Søknadsprosedyre for villreinjakt. Søknadskjema for villreinjakt blir lagt ut på hjemmesiden når søknadsfrist annonseres. Fyll ut søknaden og send inn elektronisk.For jegere under 18 år må det foreligge samtykke fra foreldre eller foresatte og avtale med godkjent tilsynsjeger før jaktstart.

Du er innebygdsboende til villreinjakt når du: Siste året har vore og framleis er fast busatt i Folldal. Dette praktiseres at du ved datoen 01.11.året i forvegen må ha hatt Folldal som din bostedsadresse iht folkeregisteret og du må fortsatt være bosatt i Folldal. Ved tvil om bostedsadresse kan du bli krevd å dokumentere dette med utskrift fra Folkeregisteret.

Se våre jaktregler

Lagsjakt

Det er mulighet for å danne lagsjakt mellom to jegere i villreinjakta. Kriteriene er at begge jeger må ha kjøpt jaktkort innefor samme villreinområde i Folldal Statsallmenning, og begge jegere må ha alle formaliteter i orden før kontrakten inngås. Blandt annet så må begge jegere ha tatt skyteprøven før de får inngå lagsjakt.

Det er ikke mulig å inngå lagsjakt etter jaktstart!

Kjøp jaktkort