Småviltjakt for utenbygds jegere

Småviltjakt for utenbygdsboende vil i år være søknadsbasert.

 Søknadsfrist er 22 mai. Trekking ca 25 mai. Søknadsskjema finner du her:

 

 

Jegere med hund

Det selges kun ukekort med hund for utenbygdsboende, med jakttid fra 15. september til 31. oktober. Det er begrenset kortsalg for utenbygdsboende.

Jaktkort selges på Inatur.no nytt fra 2016!, Salgstart vil bli i mai mnd. Etter det er gjort en bestandsvurdering ca 01.09. gjøres en vurdering om ytterligere salg i sept.

Nærmere info om start av jaktkortsalget vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur

Statsallmenningen er inndelt i 3 områder for jakt med hund for utenbygdsboende og det blir solgt inntil 8 kort pr. jaktfelt  de 3 første ukene:

  • Området 1 omfatter arealene nord for Einunna.
  • Området 2 omfatter arealene sør for Einunna og med fjellvegen som grense mot vest.
  • Område 3 omfatter arealene ved Dørålen, Pikhetta og området nord for Folla opp mot Råtåsjøhøa med grense til fjellvegen i øst.
  • NB! i Meløyfloen naturreservat er det forbudt å jakte småvilt.

Jegere uten hund

For utenbygds jegere uten hund selges det to jaktkort; sesong-, og uke. Jakttid på småviltjakt uten hund er satt fra 15. september til 23. desember. Det kan selges inntil 85 jaktkort av sesong- og ukeskort. Disse gjelder for hele statsallmenningen, sett bort fra Meløyfloen naturreservat. Det er begrenset kortsalg for utenbygdsboende. Jaktkort selges på Inatur.no, Salgstart vil bli i mai mnd. Etter det er gjort en brestandsvurdering ca 01.09. gjøres en vurdering om ytterligere salg i sept. Info om dette vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur

Nærmere info om start av jaktkortsalget vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur
Jakttid, dagskvote, priser mm kan endres fra år til år.

Småviltjakt for innenbygds jegere

Småviltjakt i Folldal Statsallmenning er et veldig populært tilbud for mange innenbygds både med og uten hund.

Jakt og fangst i statsallmenningen kan bare drives mot løsing av jaktkort ( Fjellovens §25). Det er fritt kortsalg for innenbygds jegere hele jaktperioden. Jaktkort får du kjøpt på disse stedene;

  • MixSport Folldal, 2580 Folldal
  • Grimsbu Turistsenter, 2582 Grimsbu
  • Fjellsyn Camping, 2584 Dalholen

Priser 2017-2018 for innenbygds jegere:

 

For rype- og skogsfugljakt er det jakttid fra 15/9 til 23/12, og for harejakt er det lov og jakte uten hund fra 15/9 til 23/12 og med hund fra 1/10 til 23/12.

Jakttid,dagskvoter og priser kan endres fra år til år.

Jakt innenbygds jegere

For utenbygds jegere uten hund selges det to jaktkort; sesong-, og uke. Jakttid på småviltjakt uten hund er satt fra 15. september til 23. desember. Det kan selges inntil 85 jaktkort av sesong- og ukeskort. Disse gjelder for hele statsallmenningen, sett bort fra Meløyfloen naturreservat. Det er begrenset kortsalg for utenbygdsboende. Jaktkort selges på Inatur.no, Salgstart vil bli i mai mnd. Etter det er gjort en brestandsvurdering ca 01.09. gjøres en vurdering om ytterligere salg i sept. Info om dette vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur

Nærmere info om start av jaktkortsalget vil bli  annonsert på hjemmesiden og på fjellstyrets salgside på Inatur
Jakttid, dagskvote, priser mm kan endres fra år til år.


Kjøp jaktkort

Name *
Name
antall felte
Name *
Name