Søknadsskjema, småviltjakt for utenbygdsboende 2018. Søknadsfrist 22.mai.

Småviltjakt for utenbygdsboende vil i år være søknadsbasert. Fra 01 mai er det mulig å søke på jakt. Søknadsfrist er 22 mai. Trekking ca 25 mai. Søknadsskjema finner du her:

  

Odd Enget