Tildeling av villreinjakt 2018, innenbygdsboende.

Tildeling av villreinjakt til innenbygdsboende er foretatt. Det var i alt 155 søkere. En regner med det blir noe frafall så flere av søkerne på reserveliste vil få tilbud. Utenbygdsboende søkere vil få tilbud senere om det blir ledige kort.

Rådyrjakta er også tildelt i alt 17 innenbygdsboende søkere.

Jegerne vil motta faktura som må betales inne fristen. Ønsker du å trekke deg fra jakt eller trekke søknad, gi rask beskjed. Det vil bli gitt nærmere beskjed når vi har mottatt jaktkort og de er klar for henting.

Trekningslister rein og rådyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd Enget