Trekking av jakt i uke 23.

Tildeling og trekking av jakt skjer i uke 23. 03-07.06.

Dette gjelder småviltjakt til utenbygdsboende, villreinjakt til innenbygdsboende og rådyrjakta.

Odd Enget