Ettersyn, vedtak utvisning tilleggsjord.

Fjellstyret har i sak 9/19 behandlet søknad om utvisning av tilleggsjord på Ryhaugsetra.

Arealet ligger inntil allerede utvist tilleggsjord v Ryhaugsetra.

Merknader til vedtaket sendes folldal@fjellstyrene.no eller Folldal fjellstyre Kyrkjevegen 2584 Dalholen innen.11.07.19.

Vedtak:

Odd Enget