Trekking av jakt.

Trekking av villreinjakt til innenbygdsboende og småviltjakt til utenbygdsboende er gjort og det er gått ut tilbud om jakt. De som står på venteliste skal også ha fått beskjed. Det vil gå flere runder med tildeling senere, så det er flere som vil få tilbud om jakt.

Tilbud om jaktkort sendes ut med betalingsfrist 19.06. Husk at jegeravgift må være betalt får å få betalt jaktkortet, og du må påregne minimum to virkedager før dette er registrert i jegerregisteret.

Som mange sikkert har fått med seg så kan ikke fjellstyrene på bakgrunn av strengere personvernregler  publisere søknadslister eller trekningslister for jakt i statsallmenningene i år.  Norges fjellstyresamband har vurdert dette sammen med jurister i Miljødirektoratet og Statskog, og kommet fram til at slik regelverket er i dag, og med de forutsetningene søkerne ble orientert om ved søkning, ikke kan publisere listene da det ikke ville være i tråd med ny personopplysningslov/GDPR. Formelt er prinsippet slik at søkerne måtte ha vært informert om at de har mulighet til å reservere seg mot å få navnet sitt publisert da de søkte. Denne avklaringa kom ganske nylig, og fjellstyret har derfor ikke kunnet informere om dette før.

.

Odd Enget