Høst og jakttid. Ditt ansvar som jeger.

Alle jegere vil ha gode opplevelser rundt jakta. Dette innebærer at jaktutøvelsen skal skje på en god, sikker og human måte, det være seg storviltjegeren eller småviltjegeren. Jaktoppsynet har fokus på jaktutøvinga, særlig under villreinjakta. Da det ofte er store flokker og mange personer i nærheten av dyra samtidig, noe som gjøre villreinjakt mer krevende enn annen jakt.

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom

For villreinjegeren gjelder særlig.

 • Skrem ikke dyra unødig

 • Skyt aldri på dyr i flokk. Skyt på dyr som står fritt. Husk at de fleste kaliber/kuler fører til gjennomskyting av villrein.

 • Husk sikker bakgrunn. Vatn, steinrøys, tåke  er ikke sikker bakgrunn. Skyt ikke på dyr som står i silhuett.

 • Skyt ikke på lengre avstand enn du mestrer, ikke ta sjanser, skyt på dyr som står i ro.

 • Kontroller at våpen og kikkertsikte er i orden

 • Legg aldri i fra deg ladd våpen.

Dette må du vite om ettersøk:

Når er man forpliktet til å starte ettersøk ?

 • Har du skutt mot et dyr, skal du anse det som truffet inntil du har forvisset deg om det motsatte. Dersom du ikke finner det påskutte dyret gjennom undersøkelsen av og rundt skuddstedet, skal ettersøk iverksettes.

Må noen varsles dersom dyret ikke blir funnet ?

 • JA. Dersom dyret ikke blir funnet skal skadeskytingen meldes i fra til jaktrettshaver og kommunen eller til politimyndighet/jaktoppsynet ved utløpet av den dagen skadeskytingen fant sted. Jeger skal fortsette ettersøke ut neste dag.

Kan en jakte videre mens ettersøket pågår?

 • NEI. For å konsentrere seg om ettersøket skal det ikke jaktes på nye dyr.

Hva skal til for å “friskmelde” et dyr man har løsnet skudd mot ?

 • Ifølge Miljødirektoratet kan man aldri friskmelde et dyr som er konstatert såret. Da er det fullt ettersøk som skal foregå så lenge som nødvendig. Uttrykket friskmelding kan altså ikke knyttes opp mot dyr som er konstatert skadet. Friskmelding kan bare skje hvis det gjennom umiddelbar observasjon eller ved skuddplassundersøkelse er helt klart at skuddet ikke har truffet.

Som jeger skal du :

 • Sjå på alle skudd som treff i dyret

 • Vurdere situasjonen nøye og ta det med ro dersom dyret ikke faller etter skudd er avfyrt.

 • Merk deg stedet du skaut fra og hvor dyret stod.

 • Undersøk skuddplass og se etter sportegn.

 • Følg flokken/dyret i rimelig strekning for å forvisse deg om dyrets tilstand, selv om undersøking på skuddplass ikke viser tegn til treff. Særlig viktig, ofte avsluttes ettersøket for tidlig etter skuddplassundersøkelsen.

Mer informasjon

Odd Enget