Småviltjakt 2019

Det er gjennonmført taksering som tidligere år, ut i fra observasjoner og resultat av taksering er det en lav produksjon 1,8 kylling pr voksen fugl i 2018 var denne 2,9. Det er også registrerte flere omlagt kull enn for 2018. Fjellstyret har i sak 11/19 vedtatt bestemmelsene rundt småviltjakta for 2019:

Bestemmelser for småviltjakt 2019:  For høsten 2019 settes dagskvoten for småviltjakta til 1 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid:  lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl, frem tom 31.10

Utenbygdsboende jegere har mottatt melding om dette på oppgitt epostadresse.

Odd Enget