Periode-jakt elg i uke 46.

Det er mulighet for periode-jakt på restkvote på elg i statsalmenningen fra og med 11. Nov.

Jaktlagene på feltene jakter til og med 10.11. og evt restkvote tilbys for periode-jakt fra og med 11.nov.

Det deles opp i 2 perioder:

1. periode 3 dager. 11, 12 og 13 Nov.

2. periode 14 og 15 Nov.

Kortpris 100 kr/jeger/dag. ved felling 91 kr/kg. Samme krav til jegere som ved ordinær jakt, ettersøkshund mm

Søknad sendes på epost folldal@fjellstyrene.no innen 08.11. Oppgi navn på jeger /jaktlag og prioriter ønsket periode. En jeger kan kun stå oppført på en søknad.

Odd Enget