Endring rundt søknad på villreinjakt.

Det vil komme en endring på rutinene for å søke på villreinjakt for 2019.  Det skal søkes på Inatur.

Det vil komme nærmere informasjon om dette og om søknadsfristen.

Odd Enget